Ochrana osobních údajů

Při nakládání s daty se SPORTECAS s.r.o. zavazuje nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Společnost SPORTECAS s.r.o., provozovatel internetového obchodu www.sportecas.cz, tímto prohlašuje, že veškeré osobní údaje získané při uzavření smlouvy s klientem jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., a v souladu s Obchodními podmínkami společnosti.

 

Jaké údaje shromažďujeme?

Pro realizaci nákupu zboží na našich stránkách od Vás potřebujeme znát jméno (případně jméno firmy, IČ a kontaktní osobu), adresu (fakturační a případně dodací), telefonní a mailový kontakt. Dále pak u nás evidujeme údaje o Vašich obchodních transakcích - zboží a službách, které jste objednali, způsobu dopravy, platby a reklamacích. V případě osobního odběru zboží od Vás můžeme žádat předložení identifikačního dokladu (OP nebo CP), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení podvodné činnosti. V případě reklamace a přeplatků od Vás můžeme žádat číslo bankovního účtu, na který má být částka za reklamované zboží nebo přeplatek poukázána bankovním převodem z našeho účtu. Bez předložení odpovídajícího dokladu Vám může prodávající odmítnout vydat zboží, bez čísla účtu v případě reklamace nebo přeplatku Vám příslušná částka nemůže být převedena.

 

K čemu údaje slouží?

Všechny výše uvedené osobní údaje slouží pro realizaci obchodní transakce a dodání Vámi objednaného zboží na určené místo a také pro potřeby komunikace s Vámi. Údaje se získávají při Vašem zadání objednávky nebo registraci na našich stránkách. Jelikož jsou tyto Vaše osobní údaje získávány za účelem realizace obchodní transakce, není nutný Váš výslovný souhlas.

Pokud se u nás zaregistrujete, jsou získávány Vaše osobní údaje s Vaším souhlasem. Vaše údaje pak využíváme pro vedení vašeho účtu účtů a poskytování souvisejících funkcí. V případě nákupu zboží a služeb, používáme vaše údaje, abychom vyřídili Vaši objednávku, chránili své právní nároky a plnili své zákonné povinnosti. S pomocí Vašich kontaktů a dalších údajů zasíláme naše přizpůsobené nabídky zboží a služeb. Na základě registrace Vám pak můžeme také nabídnout další speciální služby, které jsou určeny pouze vybraným zákazníkům.

 

Jak můžete existenci těchto dat ovlivnit?

Po přihlášení na stránkách našeho eshopu www.sportecas.cz můžete tyto údaje upravit  nebo odstranit. Z účetních důvodů nelze editovat fakturační údaje. Pokud chcete Vaši registraci zcela zrušit, stačí odeslat e-mail na obchod@sportecas.cz.

 

Zpracování na základě plnění právních povinností

Jako právní subjekt musíme plnit určité zákonem stanovené povinnosti. Jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávané právě z těchto důvodů, není pro takové zpracování nutný Váš souhlas. Na tomto právním základě zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o objednávkách, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu nejvýše 10 let od vydání posledního dokladu k vaší objednávce.

 

Jak používáme cookie

Používání cookie naleznete v samostatném ZDE.

 

Internetový obchod: www.sportecas.cz
Provozovatel: SPORTECAS s.r.o.
Se sídlem: Na Návsi 6, 252 18 Úhonice
IČ: 24179353, DIČ: CZ24179353
E-mailová adresa: obchod@sportecas.cz
Telefonní číslo: +420 313 035 535