Role vápníku a vitamínu D pro zdraví a sport

 role-vapniku-a-vitaminu-d-pro-zdravi-a-sport

Funkce vápníku v těle

Více než 99% vápníku v našem těle je přítomno v kostře, kde dodává kostem tuhost. Proto ztráta vápníku z kostí způsobuje, že se kosti stávají měkkými a slabými.  Kostní tkáň je tvořena vyhrazeným buněčným typem nazývaným osteoblast. Oproti tomu je kost rozdělena jiným buněčným typem nazývaným osteoklasty. Osteoklasty se v podstatě prokousávají kostí, čímž se uvolní jeho složky včetně vápníku. Relativní aktivita osteoblastů a osteoklastů určuje, zda je kost aktivně tvořena nebo degradována.

Kromě své role v kostech je vápník důležitou signální molekulou pro buňky. Koncentrace vápníku mimo buňky je mnohem vyšší než koncentrace uvnitř buněk. Vstup vápníku do buněk prostřednictvím speciálních kanálů slouží jako důležitý spouštěč pro buňky k provádění určitých funkcí. Například vstup vápníku do svalových buněk spouští jejich kontrakci. Vstup vápníku do beta-buněk ve slinivce břišní způsobuje uvolňování inzulínu. Uvolňování určitých neurotransmiterů nervovými buňkami je také řízeno vápníkem. Konec konců i pohyb buněk může být spuštěn absorpcí vápníku do buňky.

Protože vápník hraje důležitou roli ve fungování řady buněčných typů je nezbytné, aby koncentrace vápníku v krvi a dalších tekutinách v těle byla udržována stabilní. Dva nepřátelské hormony jsou zodpovědné za udržování hladiny vápníku v krvi při konstantní hodnotě mezi 9 a 10 mg / dl. První hormon je parathyroidní hormon produkovaný příštítným tělískem. Parathyroidní hormon se uvolňuje, když klesá koncentrace vápníku v krvi. Stimuluje osteoklasty k rozpadu kosti, což vede k uvolňování vápníku. Vápník uložený v kostech je tedy nejen důležitý pro udělení tuhosti kosti, ale také slouží jako rezervoár vápníku v těle, který může být rekrutován pro udržení hladin vápníku v krvi. Parathyroidní hormon také aktivuje vitamín D. Aktivovaný vitamín D stimuluje vstřebávání vápníku v tenkém střevě a retenci vápníku v ledvinách.

Když hladina vápníku v krvi stoupá, uvolňuje se další hormon nazývaný kalcitonin. Kalcitonin je produkován ve štítné žláze a dělá přesný opak parathormonu. Stimuluje osteoblasty k tvorbě kostí snížením koncentrace vápníku v krvi. Kalcitonin také podporuje inaktivaci vitaminu D. Protichůdné působení parathormonu a kalcitoninu zaručují, že hladiny vápníku v krvi zůstanou ve velmi úzkém rozmezí.

Zdroje vápníku a požadavky na jeho příjem

Vápník je přítomen ve velkém množství potravin. Výjimečně dobrým zdrojem vápníku jsou sýry a jiné mléčné výrobky. Vápník se také nachází v rozumných množstvích v různých ořechách a v zelené listové zelenině jako je kapusta, kořen a čínské zelí. Kromě toho se vápník vyskytuje poměrně hojně ve fazolích a luštěninách. Některé potraviny mají přirozeně nízký obsah vápníku, ale vápník do nich může být přidán, jako jsou snídaňové cereálie, sójové mléko a pomerančový džus. Proces přidávání mikroživin do potravin, kde je jejich obsah přirozeně nízký, se nazývá opevnění. Ne všechny vápníky se vstřebávají ve stejném rozsahu.

Potřeba vápníku (RDA) pro dospělé v mnoha zemích je stanovena na 1000 mg denně. Požadavek pro seniory je mírně vyšší při 1200 mg denně. Vzhledem k tomu, že většina nealkoholických potravin má nízký obsah vápníku, je obtížné splnit požadavek na vápník bez konzumace mléčných potravin nebo potravin obohacených vápníkem. Průměrný příjem vápníku v mnoha zemích je daleko pod tímto požadavkem. Mnoho jedinců, zejména ve Spojených státech, užívá doplňky vápníku ke splnění svých každodenních požadavků. Tyto doplňky vápníku přicházejí hlavně ve formě uhličitanu vápenatého nebo citrátu vápenatého. Nesplnění požadavku na vápník neznamená, že kosti budou ihned degradovány. V dlouhodobém horizontu to však může mít za následek, že v kostech je uloženo méně než optimální množství vápníku, což může vést k jejich oslabení a náchylnosti ke zlomeninám. U starších pacientů může (celoživotní) nízký příjem vápníku zvýšit riziko osteoporózy. Osteoporóza se popisuje jako snížení kostní hmoty a síly kostí související s věkem a je částečně spojeno s postupným úbytkem vápníku z kostí. Osteoporóza výrazně zvyšuje riziko zlomenin kostí u starších osob.

Funkce vitamínu D v těle

Klasickou úlohou vitamínu D je regulovat metabolismus vápníku a fosforu. Tím, že reguluje metabolismus vápníku, přispívá vitamin D ke správnému fungování svalů a nervů a hraje klíčovou roli při tvorbě a mineralizaci kostí. Většina vápníku v těle je přítomna v kostech. Samotný vápník však nemůže vytvářet silné kosti; vápník potřebuje fosfor k vytvoření anorganické matrice kosti zvané hydroxyapatit. Vápník a fosfor, které byly původně kostí, se získávají z krevního řečiště. Vitamin D jako kalcitriol je nezbytnou součástí regulace krevního vápníku a fosforu. 

Jak je uvedeno výše, hladiny vápníku jsou snímány příštítnými tělísky. Pokles hladiny vápníku v krvi je snímán příštítnými tělísky a následuje uvolňování parathormonu. Parathormon hormon stimuluje produkci enzymu v ledvinách. Tento enzym stimuluje přeměnu inaktivního vitaminu D na aktivní vitamín D, tj. přeměnu kalcidiolu na kalcitriol. Kalcitriol zvyšuje hladinu vápníku a fosforu v krvi tím, že stimuluje vstřebávání vápníku a fosforu z potravy ve střevě. Ledviny také snižují ztráty vápníku a fosforu v moči v reakci na zvýšené hladiny kalcitriolu a parathormonu. Parathormony a kalcitriol také stimulují uvolňování vápníku a fosforu z kostí.

Zdroje vitamínu D a požadavky na jeho příjem

Vitamin D se nachází v relativně malém množství potravin. Nejbohatším přírodním zdrojem vitamínu D jsou rybí jaterní oleje, což vysvětluje, proč se rybí jaterní olej dlouhodobě úspěšně používá k prevenci a léčbě nedostatků vitamínu D. Ryby se slanou vodou, jako jsou sardinky, sledě, losos a makrely, jsou také bohaté na vitamín D. Vejce, maso, mléko a máslo také obsahují vitamín D, ale v malém množství. Rostliny jsou špatné zdroje, ovoce a ořechy neobsahují vůbec žádný vitamin D. Množství vitamínu D v lidském mléce je nedostatečné k pokrytí potřeb kojenců.

Byli jste již dnes venku? Vystavili jste vaši kůži slunečnímu svitu? Pak jste se pravděpodobně také vytvořili nějaký vitamín D. Vitamin D je totiž vitamín jedinečný tím, že jej lze získat nejen z potravinových zdrojů, ale naše tělo je ho také schopno syntetizovat ze slunečního záření. Když se slunce dotkne pokožky, 7-dehydrocholesterol se převádí na previtamín D3, ten se převede na 25-hydroxy-vitamín D a ten je zase převeden na 1,25-dihydroxyvitamin D, který se nazývá kalcitriol. A to je biologicky aktivní forma vitamínu D. Takže pro vitamín D si choďte na sluníčko.

Požadavek na vitamín D ve stravě závisí do značné míry na délce a intenzitě UV záření a výsledné endogenní syntéze vitamínu D. V USA lze v kůži syntetizovat přibližně 1,5 IU vitamínu D na cm2 za hodinu v zimě a asi 6 IU na cm2 za hodinu (= 4krát více) v létě. Pro dosažení stejné rychlosti syntézy vitamínu D v kůži však může osoba s tmavou pletí potřebovat 5 až 10krát delší expozici na slunci ve srovnání s osobou se světlou pokožkou. Navíc, jak tloušťka, tak i obsah 7-dehydrocholesterolu v kůži s věkem klesají, což způsobuje, že syntéza vitamínu D také s věkem klesá. Sluneční světlo je tedy obecně důležitější než strava jako zdroj vitamínu D, přesto však existuje několik faktorů životního prostředí a životního stylu, jako je sezóna, čas a délka dne, oblačnost, smog, oblečení vnitřní práce a použití opalovacího krému, může omezit biosyntézu vitamínu D3 pro mnoho lidí. Zdroje stravy jsou tedy kritické.

V roce 2010, US Food and Nutrition Board of Medical Institute zřídil RDA pro vitamín D, což představuje denní příjem, který je dostatečný pro udržení zdraví kostí a normální metabolismus vápníku u zdravých lidí. Níže uvedená tabulka uvádí RDA pro vitamín D v mezinárodních jednotkách (IU) a mikrogramech (mcg). I když sluneční světlo může být pro některé lidi hlavním zdrojem vitamínu D, RDA pro vitamín D jsou stanoveny na základě minimálního slunečního záření. To bylo provedeno, protože množství slunečního záření se u jednotlivých osob velmi liší. Také se doporučuje, aby se lidé vyhýbali slunečnímu záření, aby se snížilo riziko rakoviny kůže.

* Adekvátní příjem (AI) 
** Tolerovatelné úrovně horního příjmu (UL) 

Vápník a vitamín D ve sportu

Nejdříve se pojďme podívat proč je vápník pro sportovce tak důležitý. Za prvé, vápník je nezbytný pro normální stav kostí. Nízký stav vápníku má za následek vyšší riziko zlomenin kostí a osteoporózy. A za druhé, vápník je potřebný pro normální funkci svalů. Podílí se totiž na svalové kontrakci. V našich svalech jsou malé filaminy (třída hormonů), které nazývané aktinové filaminy. Ty jsou spojeny s regulačními proteiny zvanými troponin a tropomyosin. Když je sval uvolněný tropomyosin blokuje vazebná místa pro můstky na aktinu. Když se sval chce stahovat vápník váže troponin, který vytěsňuje tropomyosin vystavením vazebných míst pro myosin aktinu. Tím se umožní myosinu vázat se na aktin a vytvářet příčný můstek a myosin táhne aktinové vlákno, které způsobuje zkracování svalů. Možná trochu zbytečně podrobné popsání svalové kontrakce a funkce vápníku při ní, proto bude jednodušší, když si zapamatujete, že nedostatek vápníku negativně ovlivňuje sportovní výkon. Sportovci by si proto měli být vědomi jejich příjmu vápníku.

Jak jsme uvedli výše, je vitamín D stejně jako vápník potřebný pro optimální zdraví kostí a normální funkce svalů. Vitamin D se podílí na příjmu vápníku a vápník je potřebný pro zdravé kosti. Vitamin D je také velmi důležitý pro imunitní funkce a syntézu proteinů. Nedostatek vitamínu D negativně ovlivňuje sportovní výkon, protože to vede ke snížení zdraví kostí, imunity a svalové síly. Sportovci často potřebují více vitamínu D než běžná populace, protože potřebují více vápníku. Jsou to spojité nádoby. Kromě toho je hlavním úložištěm vitamínu D tuková tkáň a tu sportovci většinou příliš nemají. Studie ukázaly, že nedostatek vitaminu D u sportovců je běžný. Zejména na konci zimní sezóny. Pokud byste k tomu chtěli přistoupit sofistikovaně, je dobré si prověřit hladinu vitaminu D a pokud je hladina pod 75 nmol / l, měli byste jít ven na slunce a použít doplněk s vitamínem D.

Závěr tedy je jednoznačný: vápník a vitamín D, který pomáhá s homeostázou vápníku jsou nezbytné pro sportovní výkon.

 

SOUVISEJÍCÍ:

Mikronutrienty a sport

Úloha železa v těle

Křeče (nejen) při sportu